beste buren

Het gekraakte pand aan de pretoriusstraat 28 is u vast al eens opgevallen. Er zijn een aantal laagdrempelige projecten gevestigd op de begane grond: een weggeefwinkel, een kook-en-eet club en het kraakspreekuur oost. Het feit dat in dit pand gewoond kan worden en genoemde initiatieven de ruimte krijgen is echter te danken aan jarenlange, soms felle, strijd tegen een reeks juridische eigenaren achter dewelke een onderwereldfiguur en diens financier schuilen. Door de nalatigheid van het stadsdeel komt de ruimte en de erin gevestigde projecten in gevaar!

De geschiedenis van de vele eigendomstransacties die allemaal tot dezelfde kring van eigenaren leidt, spreekt boekdelen, net als de schijnbare waardestijging van het pand in de laatste 10 jaar. In 1996 is het pand door deze mensen aangekocht voor 175.000 gulden (86.000 Euro). De laatste verkoopprijs was 370.000 euro, waarna een van de zogenaamd nieuwe eigenaren aan zichzelf en zijn medeeigenaren een hypotheek van 700.000 euro uit eigen zak verstrekt. Voor het witwassen van crimineel geld is echter niet alleen de absolute stijging van kapitaal relevant, maar ook het totale omzet. Met dit pand zijn in de laatste 10 jaar bij 7 transacties meerder miljoenen euro omgezet (en daardoor witgewassen) zonder dat er ook maar een cent aan onderhoud uitgegeven is!

Door het doortastend onderzoekswerk van ondermeer de bewoners is het gelukt deze constructie aan het licht te brengen. Op basis van dit onderzoekswerk is begin 2006 een al verleende bouwvergunning ingetrokken. Er is daarbij gebruik gemaakt van de wet BIBOB, bedoeld om geldstromen uit de criminele wereld uit de 'echte' economie te kunnen weren, in dit geval om te voorkomen dat zwart geld in een volksbuurt 'belegd' en witgewassen kan worden.

Om aan deze aanpak te ontduiken hebben in februari het de zoveelste stel stromannen het pand onderhands aangekocht. Het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer is er met klem op gewezen d! at het dus om een katvangersconstructie gaat en er zijn duidelijke bewijzen hiervoor op tafel gelegd. Het dagelijks bestuur heeft toen toegezegd zich voor de zaak te zullen blijven inzetten. Desondanks is er in oktober nu opnieuw een bouwvergunning aan deze stromannen verleend. De met de zaak belastte ambtenaren deden alsof ze van niets wisten. In een zitting van de commissie wonen van het stadsdeel gaf wethouder Germaine Princen dan ook vrijmoedig toe 'door haar ambtenaren gepasseerd te zijn in dit politiek gevoelige dossier'. Ze heeft toegezegd alsnog een diepgaand onderzoek in te stellen.

De consequenties van haar nalatigheid wil ze echter niet direct aanvaarden door de vergunning weer in te trekken. Daardoor komt niet alleen de geloofwaardigheid van de lokale overheid in gevaar wat de aanpak van criminele huiseigenaren en hun financiers betreft: de eigenaars krijgen opnieuw de kans zich van juist diegene te ontdoen, die hun smerige handel met de zo schaarse woni! ngen in al die jaren consequent hebben dwarsgezeten en aan het licht hebben gebracht, namelijk de bewonersgroep. De kans is levensgroot dat met vertrek van de kraakgroep, het hele verhaal in een doofpot belandt en het jarenlange gesol met het pand alsnog beloond word.

Door haar inzet heeft de kraakgroep feitelijk het werk van overheid gedaan, niet alleen door de criminele eigenaar het gebruik van het pand als opslag van zwartwerkers onmogelijk te maken, maar ook door de zo vrijgevochten ruimte voor activiteiten ten baten van alle buurtbewoners te gebruiken, geheel zonder een cent winst of subsidie. Door haar bijsturende rol niet te vervullen brengt de overheid dit nu in gevaar.

Wij willen jullie daarom vragen de met de zaak bevatte bestuurders op hun verantwoordelijkheid te wijzen, bijvoorbeeld door de aangehechte postkaart in te vullen en op te sturen (kan ook bij Pretoriusstraat 28 of direct bij het stadsdeel door de bus). Uiteraard kan nog veel meer: bel het stadsdeel en wijs de wethouder op wat er niet deugd, stuur een email of brief:

Wethouder Germaine Princen:
tel: 020-774 4019
mail: GPrincen@oost-wgm.amsterdam.nl (cc naar ps28@squat.net)
snail: Linnaeustraat 89 1093EK Amsterdam

Uiteraard gaan ook wij niet stilzitten. Wilt u op de hoogte gehouden worden van aanstaande acties van de kraakgroep. Mail ons dan of gooi een briefje met contactgegevens door de bus of stuur een mail naar ps28@squat.net

Voor meer achtergrondinformatie, kijk dan naar ons website: https://squat.net/ps28