Omdat de 'nieuwe' eigenaars van de pretoriusstraat 28 een 'nieuwe' bouwvergunning voor ons bolwerk hebben aangevraagd, heeft de kraakgroep een brief met dossier aan alle leden van de deelraad in Oost-Watergraafsmeer gestuurd. Bij de commissievergadering Wonene op 15 mei 2006 is dit verhaal nog eens toeglicht. Het stadsdeel heeft inmiddels het verslag gepubliceerd

Inspraak commissie wonen 15 mei 2006

beste raadsleden

Nadat de misdragingen van de 'voormalige' eigenaar Joseph McCarthy in het openbaar zijn gekomen, heeft het stadsdeel een al reeds verleende bouwvergunning voor het pand aan de pretoriusstraat 28 in januari jl ingetrokken op basis van de wet BIBOB. Al in het voorjaar van 2005 heeft de belastingdienst beslagop het pand laten leggen. Ook was er een inval van de SIOD geweest in McCarthys kantoor in Amsterdam OudZuid. Het ging om winsten uit zwart werk en vermoedelijk witwassen van geld uit drugshandel.

Omdat de positie van deze 'oude' huiseigenaar duidelijk niet meer houdbaar was, is hij simpelweg gestopt met het afbetalen van zijn hypotheek. In februari 2006 moest het pand geveild. Het kwam uiteindelijk nooit onder de hamer. Het is echter buiten de veiling om aan zogenoemd 'nieuwe' eigenaars verkocht, namelijk aan de heren Koch, Segaar van de Laar en Klomp, en dan voor een prijs die duidelijk boven taxatiewaarde van de veilingmakelaar ligt.

Nader onderzoek naar deze heren wijst uit dat ze van alles met net netwerk rond McCarthy te maken hebben. Zo zijn Koch Segaar en van de Laar samen met McCarthys voormalige boekhouder Johannes van de Elshout eigenaars van een pand in haartje Haarlem en is dhr McCarthy sinds 2005 klant van Pepijk Kochs administratiekantoor NBC Roemburg en partners. Pepijn Koch en zijn partner Marco Veerman hebben McCarthy zelfs nog een hele tijd geadviseerd over hoe met de BIBOB procedure om te gaan valt.

Wij vinden dat nauwelijks anders te interpreteren valt, dan een poging van deze groep mensen om zich aan de door de wet BIBOB beoogte aanpakt te ontrekken. Dit werd ondermeer duidelijkdoor het feit dat zowel de oude als de nieuwe eigenaars geamelijk bezwaar hebben gemaakt tegen dit intrekkingsbesluit, en tot aan het laatste moment stellig bleven ontkennen wat dan ook met elkaar te maken te hebben.

Inmiddels hebben de zogenoemd nieuwe eigenaar een en dezelfde bouwaanvraag op nieuw ingediend.

Wij willen deze commissie dan ook vragen bij het dagelijks bestuur aan te dringen, de al gekozen aanpak consequent door te zetten. Dat wil zeggen de opnieuw ingediende aanvraag niet in behandeling te nemen omdat er geen sprake van een nieuwe situatie is wat de reden voor intrekking betreft, al dan de schijnbaar nieuwe eigenaars aan dezelfde toetsing te onderwerpen dan de oude.

Met investeringen van zwart geld in ons volksbuurten is er namelijk niemand gediend.