Pretoriusstraat 28 : een jaar na de ontruiming

Heden, 14 oktober 2009, is het precies een jaar sinds de ontruiming van kraakpand Pretoriusstraat 28 te Amsterdam. Zes maanden na de ontruiming kwam er een halfjaarlijkse analyse waaruit bleek dat de speculatie rondom dit pand tot ongekende hoogtes was gestegen. Hoe zit het nu, twaalf maanden na de ontruiming, met dit pand? Op de vooravond van het kraakverbod treffen wij een zorgwekkende situatie aan: leegstand, faillisement, hebzucht en 21e eeuw huisjesmelkerij. Is dit de toekomst die de voorstanders van het kraakverbod voor ogen hebben...?


"Op dinsdag 14 oktober 2008 werden de krakers van het pand aan de Pretoriusstraat 28 te Amsterdam ontruimd na zeven jaar strijd tegen een scala aan speculanten en het achterliggende uitverkoopbeleid. De 35 krakers die bij de ontruiming aangehouden werden, zijn inmiddels allemaal vrijgesproken. Maar wat is er sinds 14 oktober 2008 met het pand zelf gebeurd? Zoals verwacht is het pand doorverkocht en omgezet in koopwoningen ten koste van de voorraad sociale huurwoningen en een eerlijke verdeling van schaarse woonruimte. Maar zowel de onbeschaamdheid en de 'waardestijging' die hiermee gepaard gingen, als de aggressieve marktstrategie van de nieuwe eigenaar, overschrijden alle verwachtigingen."

Zo begon "Pretoriusstraat 28, Het vervolg: zes maanden na ontruiming", een artikel dat in april 2009 gepubliceerd werd. Heden, 14 oktober 2009, is het precies een jaar sinds de ontruiming. Het is ook de vooravond van het kraakverbod. Hoe is het sinds april gegaan met speculatieproject Pretoriusstraat 28, een pand dat in 2006 voor 370.000 euro werd gekocht?

De voorstanders van het kraakverbod hadden het ongetwijfeld fantastisch gevonden toen de krakers op 14 oktober 2008 uit het pand verwijderd werden. Eindelijk kon eigendomsrecht en zijn spiegelbeeld speculatie de boventoon voeren. Een jaar later is het pand, dankzij marktkrachten en eigendomsrecht, een zorgwekkende combinatie van leegstand, faillisement, hebzucht en 21e eeuw huisjesmelkerij geworden. Is dit de toekomstige woonmarkt die de voorstanders van het kraakverbod voor ogen hebben?

Amsterdam, 14 oktober 2009